Telefon: +386 5 640 38 38

Nahajamo se: Obrtna 13, Izola

Email: info@star2000.si

Temeljni postopki oživljanja in defibrilacija

 

TPO & defi 3

Temeljni postopki oživljanja za zobozdravnike

Intenzivni enodnevni seminar

Periodično organiziramo enodnevne seminarje iz temeljnih postopkov oživljanja, namenjene zaposlenim v zobozdravstvu.

Od leta 2002 so postali stalnica, udeležili so se jih mnogi zobozdravniki in njihovi asistenti.

Seminar je odlična priložnost, da tisti, ki je naš seminar že obiskal, osveži svoje znanje, tisti pa, ki na njem še ni bil, da si pridobi veščine in odpravi dileme, kako postopati pri oživljanju.

Tudi v zobozdravstveni praksi se lahko srečamo z nenadnimi in nepredvidenimi situacijami, ko pacient zgubi zavest in ko je potrebno hitro in pravilno odreagirati.

Kako seminar poteka?
V teoretičnem delu najprej obnovimo in nadgradimo znanje iz temeljnih postopkov oživljanja in defibrilacije. Dodamo informacije o novostih na tem področju.

Potem vse sodelujoče razdelimo v majhne skupine, ki krožijo med delovnimi točkami. Pri tem uporabljamo lutke, modele in šolske pripomočke. Poudarek je na praktičnem delu. Vsak udeleženec se uri v izpeljavi pravilnega postopka reanimacije pod budnim očesom predavatelja. Usposobiti se mora za kompetentno ravnanje v primeru, če je sam, v primeru če je v tandemu ali če jih je več.

Iz naših izkušenj izhaja, da sodelujoči poleg teoretičnega znanja pridobijo tudi čisto praktično usposobljenost kako odreagirati, kaj storiti najprej in kaj potem, pridobijo občutek v rokah, kako hitro in kako močno izvesti določeno kretnjo ipd. Predvsem pa se znebijo občutka strahu, da bi se znašli v situaciji, ko bi morali oživljati.
Masaža srca, umetno dihanje, defibrilacija

To znanje je pomembno tudi doma, na cesti, v družbi. Najslabše je, da v taki situaciji ne ukrepamo. Če smo v svojem znanju resnično suvereni, smo tudi bolj mirni in sigurni vase, ne ohromi nas panika in smo tudi zato bolj učinkoviti.

Za sodelovanje na seminarju udeleženci dobijo potrdilo in kreditne točke. Zdravnikom stomatologom odobri kreditne točke za stalno podiplomsko izpopolnjevanje Zdravniška zbornica Slovenije.

Smo tudi pooblaščeni organizator seminarja iz temeljnih postopkov oživljanja, vpisanega v register Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije za licenčno vrednotenje strokovnih izpopolnjevanj, zato dobijo licenčne točke tudi zdravstveni tehniki, če so člani Zbornice zdravstvene in babiške nege in imajo veljavno licenco za dejavnost.

Seminar vodijo vrhunski strokovnjaki in praktiki s tega področja, ki imajo tudi licenco mednarodnega inštruktorja (Advanced Life Support Course).
Udeleženi prejmejo praktično in pregledno strokovno gradivo, pri nekaterih izvedbah seminarja pa vključimo tudi kosilo in prigrizke, udeleženci pa prejmejo še CPR masko za umetno dihanje.

Če želite
- obnoviti svoje znanje iz temeljnih postopkov oživljanja in defibrilacije
- se seznaniti z novostmi
- izpeljati seminar TPO in defibrilacije v vaši ustanovi (dom upokojencev, zdravstveni dom, hotel, bazen, Casino, …)

POŠLJITE VAŠE POVPRAŠEVANJE NA TALE  info@star2000.si